නූතන සිංහල කෙටිකතා සරණිය : චින්තක රනසිංහ

කැලණිය සරසවි ප්‍රථම වසර බාහිර හා අභ්‍යන්තර විභාග සඳහ නියමිත, මාර්ටින් වික්‍රමසිංහගේ සිට 90 දශකයේ නිශ්ශංක විජේමාන්න දක්වා පුලුල් කාල පරාසයක නිර්මානකරුවන් ඔවුන්ගේ අනන‍යතා, රචනා රීති, භාෂා භාවිතය වැනි කරුනු විමර්ශනාත්මකව ඉදිරිපත් කරන කෘතියකි.

 

1001504_670065336340976_1834566497_n

 

 

මිල : රු 450 /=